[./cabientsfr.html]
[../indexuk.html]
[../indexde.html]
[../indexit.html]
[../indexsp.html]
[http://www.bmoreau.com/]
[http://www.avocat-ravet.com/]
[http://www.hbc-avocats.com/]
[http://www.jfasouillac.com/]
[http://www.lafargeassocies.com/]
[http://www.squadra-associes.com/]
[http://www.ulys.net/]
[mailto:galgazi@24rueprony.fr]
[mailto:m.assouline.juriteam@24rueprony.fr]
[mailto:secretariat-bejat@24rueprony.fr]
[mailto:jdbelot@24rueprony.fr]
[mailto:secretariat-dbj@24rueprony.fr]
[mailto:c.cortier@24rueprony.fr]
[mailto:francois.dandurain@wanadoo.fr]
[mailto:secretariat.hbardet@24rueprony.fr]
[mailto:leblevennec.associes@24rueprony.fr]
[mailto:e.leroy@eal-avocat.com]
[mailto:lmaio@24rueprony.fr]
[mailto:y.mantin@24rueprony.fr]
[mailto:emoitie@24rueprony.fr; lmoitie@24rueprony.fr]
[mailto:benedicte.pineau@24rueprony.fr]
[mailto:claire.chaumette@24rueprony.fr]
[../indexsp.html]
[../contacts/contactssp.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
SCM du 24 rue de Prony
Las diferentes estructuras
  
  • El SCM es compuesta de diferentes estructuras que reúnen cerca de 120 abogados. Con personal de asistencia, 170 personas tabajan en esta SCM.